top of page
To kursister sidder og arbejder sammen ved et bord

Danskuddannelse

Som ny borger i Danmark har du ret til at deltage i gratis danskundervisning. Du kan deltage på en af vores to skoler på enten aften- eller daghold. 

 

Der er tre forskellige danskuddannelser, som er tilrettelagt efter dit kendskab til det danske sprog og dit mål med undervisningen; danskuddannelse 1, danskuddannelse 2 og danskuddannelse 3. Hver danskuddannelse består af 5-6 moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Det sidste modul afsluttes med prøve i dansk. 

 

De tre danskuddannelser: 

 

DU1

Danskuddannelse 1 for dig, der kun har meget lidt eller ingen skolebaggrund fra dit hjemland, og for dig, der ikke kender det latinske alfabet.

 

Målet med uddannelsen er, at du kan klare dig på en arbejdsplads og fungere aktivt som borger i Danmark. 

I undervisningen fokuseres der på, at du: 

  • lærer at tale og forstå dansk, så du kan klare dig i hverdagen

  • lærer at læse og skrive enkle tekster på dansk

  • får viden om arbejdsmarkedet og det nære samfund.    

    

Danskuddannelse 1 består af 6 moduler, og afsluttes med en prøve i dansk 1, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del.  

 

DU2

Danskuddannelse 2 passer godt til dig, der har gået i skole 6-10 år. 

 

Målet med uddannelsen er, at du skal kunne varetage et job og fungere aktivt som borger i det danske samfund. Du kan desuden kvalificere dig til at tage fx. AMU-kurser. 

I undervisningen fokuserer vi på, at du: 

  • lærer at læse og skrive tekster på dansk

  • lærer at forstå og samtale på dansk

  • får viden om arbejdsmarkedet og samfundet, både historisk og nu.

 

Danskuddannelse 2 afsluttes med prøve i dansk 2, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del.

.........................................................................................................................................................

BEMÆRK

Job og Sprog Djurs tilbyder nu også  ONLINEUNDERVISNING
i Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.
Læs mere her.

.........................................................................................................................................................
 

DU3

Danskuddannelse 3 passer godt til dig, som har gået i skole 11 år eller mere.

 

DU3 er for dig, der har en lang eller mellemlang uddannelse fra dit hjemland. Du har også et godt kendskab til et eller flere europæiske sprog og kender til de grammatiske termer.

  • lærer at nuancere dit talte og skrevne sprog

  • lærer at perspektivere problemstillinger

  • får generel kulturel, historisk og samfundsmæssig viden.

 

Danskuddannelse 3 afsluttes efter 5. modul med prøve i dansk 3, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del. 

 

Tilmelding til danskuddannelse

Tilmelding til sprogundervisningen sker altid gennem din bopælskommune, som henviser dig til os. Inden du starter bliver du visiteret. En visitation er en samtale med en underviser, som vurderer hvor meget dansk, du allerede kan. Herefter bliver du tilmeldt det hold, der passer til dig, alt efter din skolegang og din situation. 

 

Du kan også henvende dig direkte til os. Vi kan vi hjælpe dig med at undersøge, om du kan få en henvisning fra kommunen. 

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål omkring tilmelding? 

Kontakt sagsbehandler

Emilie Strangholt

Ring: 24 91 99 06
Mail: esjo@norddjurs.dk

bottom of page