top of page
Lærer i undervisningssituation på Job og Sprog Djurs.

Undervisning

Danskuddannelse

På danskuddannelsen er der fokus på, at medarbejderen der endnu ikke kan dansk, lærer at tale, læse og forstå dansk, så pågældende kan indgå på arbejdspladsen. Samtidig undervises der i dansk arbejdskultur, så medarbejderen er bevidst om, hvilke forventninger der stilles på arbejdspladsen. 

Undervisningen er bygget op efter et modulsystem som medarbejderen skal følge. Medarbejderen indplaceres på et modul via en visitation, som foretages inden opstart. 

 

Inden medarbejderen kan starte på danskuddannelse skal der betales et lovpligtigt depositum på 2000 kr., som kan refunderes efter endt modul eller danskuddannelse. 

_______________________________________________________________________________

ONLINDEUNDERVISNING
Som noget nyt tilbyder vi nu også onlineundervisning til kursister på 
Danskuddannelse 2 og 3. Du kan læse mere om tilbuddet her.

 

_______________________________________________________________________________

 

FVU

FVU er et gratis kursustilbud for medarbejderen som allerede kan noget dansk, men som ønsker at blive endnu bedre. Ved at deltage i et FVU kursus oprustes medarbejderen til at kunne klare de sproglige udfordringer pågældende møder i hverdagen og på arbejdspladsen. 

 

Forud for, at medarbejderen kan deltage i FVU, skal pågældende screenes for at klargøre på hvilket trin han eller hun skal placeres. 

 

 

Tilrettelægning af undervisningen

Vi kan tilrettelægge undervisningen efter jeres behov, så det passer bedst for jer og jeres medarbejdere. Det kan foregå i vores lokaler eller hos jeres virksomhed, hvis faciliteterne er til det, og der er minimum 8 deltagere. Det er vigtigt for os at tilrettelægge vores tilbud så I opnår det ønskede mål med danskundervisningen. Derfor kan der også skræddersyes et forløb, som tager udgangspunkt i jeres branche og ønsker herfor. 

 

Tidspunktet for undervisningen aftales selvfølgelig også med jer. Det kan foregå som en del af arbejdstiden, i forlængelse af arbejdstiden eller efter arbejdstid.

 

Ligger undervisningen i arbejdstiden, har I mulighed for at søge løntabsgodtgørelse, som kan dække nogle af udgifterne ved tabt arbejdskraft. Kravene for disse ansøgninger, samt selve ansøgningsproceduren hjælper vi selvfølgelig også med.

 

Undervisningsforløbet evalueres altid - både midtvejs og ved afslutning. 


 

 

Kontakt vores virksomhedskonsulenter

for yderligere information

bottom of page