top of page
Lærer i undervisningssituation på Job og Sprog Djurs.

Finansiering

Job & Sprog Djurs tilbyder både danskuddannelse og FVU til voksne udlændinge, og hjælper udenlandske borgere med at komme tættere på arbejdsmarkedet.

 

Ofte kan virksomheder opkvalificere deres medarbejdere ganske gratis.

 

Alle udenlandske medarbejdere har ret til gratis danskuddannelse, betalt af bopælskommunen, i op til 5 år fra deres ankomst til Danmark. 

 

Medarbejdere, som har været i Danmark i mere end 5 år, kan måske allerede en smule dansk, men har brug for yderligere undervisning – her er FVU en mulighed. FVU er et gratis tilbud, men kræver at man allerede kan noget dansk. 

Der kan være medarbejdere, som ikke har ret til at deltage gratis i danskuddannelse, og som ikke taler nok dansk til at deltage i FVU. Her aftales der en deltagerpris. 

 

Vi kan, tidligt i vores samarbejde, hjælpe jer med at afdække medarbejdernes muligheder og dermed også, hvordan undervisningen finansieres. 

 

Løntabsgodtgørelse og kompetencefond

Vælger I at placere danskundervisningen i arbejdstiden er der mulighed for at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) som kan dække dele af udgifterne ved tabt arbejdskraft i undervisningstiden. Er I som virksomhed medlem af en overenskomst kan det være muligt for jer at søge tilskud hos en kompetencefond - pengene udbetales, når kurset er gennemført. 

 

Vores virksomhedskonsulent kan hjælpe jer med at afklare jeres tilskudsmuligheder og ansøgningsprocessen.


 

 

Kontakt vores virksomhedskonsulenter

for yderligere information

bottom of page